Vào Ngày Thứ 2000

Rowe, Raudenbush, & Goldin-Meadow, 2012

Chúng ta hãy qua nhanh đến ngày thứ 2,000 trong cuộc đời của Maya. Đây là lúc em sắp vào lớp Mẫu Giáo. Một vài khả năng mà Maya sẽ cần để sẵn sàng đi học là gì?

Để sẵn sàng đi học không phải chỉ cần biết các màu và những mẫu tự. Em còn cần phải có những khả năng về trí tuệ như giải quyết vấn đề và kiểm soát sự bốc đồng. Ngoài ra còn cần đến cả những khả năng giao tiếp thí dụ như ý thức về cảm xúc và tạo dựng quan hệ. Maya sẽ cần phải học cách chờ đến phiên, nhờ giúp đỡ, và truyền đạt cảm xúc của em. Em sẽ phát triển những khả năng quan trọng này khi luyện tập chúng trong những năm đầu đời.

Khoa học cho chúng ta biết rằng lộ trình chuẩn bị sẵn sàng để đi học của đứa trẻ bắt đầu từ rất lâu trước ngày thứ 2,000 trong cuộc đời em. Nó bắt đầu từ lúc đứa trẻ mới chào đời. Những khả năng và mối quan hệ của đứa trẻ lệ thuộc vào sự tác động ngoại cảnh mà em nhận được từ môi trường chung quanh. Khi chúng ta hiểu được những yếu tố của lộ trình lành mạnh để chuẩn bị cho đứa trẻ đi học bắt đầu từ lúc mới chào đời như thế nào, chúng ta có thể giúp cho nhiều đứa trẻ hơn có thêm kinh nghiệm về những yếu tố đó.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ