Từ Những Kinh Nghiệm Thời Thơ Ấu Đến Giai Đoạn Chuẩn Bị Đi Học

Trong bài học này, chúng ta đã học được rằng những khoảnh khắc hàng ngày đều góp phần trong việc học hỏi của đứa trẻ. Giống như Maya, những khả năng thời thơ ấu của đứa trẻ là nền móng cho những năng lực của các em về sau.

Môn đọc là một thí dụ về việc những kinh nghiệm thời thơ ấu của Maya sẽ trợ giúp cho việc học tập của em về sau như thế nào. Biểu đồ ở trên cho thấy lộ trình học đọc của Maya bắt đầu từ lúc sơ sinh như thế nào. Khi Maya bắt chước và bập bẹ nói chuyện với những người thân, em đang chuẩn bị để học ngôn ngữ.

Trong vài năm sau đó, Maya sẽ tạo dựng vốn từ vựng để giải thích những kinh nghiệm của em. Em sẽ bày tỏ những suy nghĩ của mình, đặt ra những câu hỏi, và kể cả đòi hỏi những thứ mà em muốn. Và khi em phát triển những hành động phức tạp hơn, não của em sẽ có những sự thay đổi tương ứng.

Những kinh nghiệm thời thơ ấu của trẻ em quyết định sự phát triển của não và cách cư xử của các em. Những kinh nghiệm này góp phần chuẩn bị cho các em sẵn sàng để đi học khi được 2,000 ngày tuổi.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ