Nêu Nguồn Tham Khảo

Trang 4

Rowe, M. L., Raudenbush, S. W., & Goldin-Meadow, S. (2012). The pace of vocabulary growth helps predict later vocabulary skill. Child Development, 83, 508-525.

Trang 8

Brooks, R., & Meltzoff, A. N. (2013). Gaze following: A mechanism for building social connections between infants and adults. In M. Mikulincer & P. R. Shaver (Eds.), Mechanisms of social connection: From brain to group (pp. 167-183). Washington, DC: American Psychological Association.

Kuhl, P. K., Tsao, F. M., & Liu, H. M. (2003). Foreign-language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100, 9096-9101.

Trang 9

Roseberry, S., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2014). Skype me! Socially contingent interactions help toddlers learn language. Child Development.

Trang 11

Kuhl, P. K. (1983). The perception of speech in early infancy: four phenomena. In S. E. Gerber & G. T. Mencher (Eds.), The development of auditory behavior (pp. 187-218). New York: Grune & Stratton.

Ramírez-Esparza, N., García-Sierra, A., & Kuhl, P. K. (in press). Look who’s talking: Speech style and social context in language input to infants is linked to concurrent and future speech development. Developmental Science.

Trang 12

Brooks, R., & Meltzoff, A. N. (2002). The importance of eyes: How infants interpret adult looking behavior. Developmental Psychology, 38, 958-966.

Brooks, R., & Meltzoff, A. N. (2005). The development of gaze following and its relation to language. Developmental Science, 8, 535-543.

Trang 13

Meltzoff, A. N. (2007). ‘Like me’: a foundation for social cognition. Developmental Science, 10, 126-134.

Trang 20

Tronick, E., Als, H., Adamson, L., Wise, S., & Brazelton, T. B. (1978). Infants response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 17, 1–13.

Trang 21

Luthar, S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: risk, disorder, and adaptation (pp. 740-795). New York: Wiley.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ