Lời Cảm Ơn

Sự Quan Trọng của Những Tương Tác Thời Thơ Ấu

Partners

hoa-mai

Contributors

 • Amelia Bachleda, PhD
 • Naja Ferjan Ramirez, PhD
 • Jane Hu, PhD
 • Lindsay Klarman, MNPL, NIC-A
 • Gina Lebedeva, PhD, SLP-CF
 • Hannah Lidman, MPA
 • Sarah Roseberry Lytle, PhD
 • Lily Shafer
 • Elizabeth Zack, PhD
 • Patricia K. Kuhl, PhD
 • Andrew N. Meltzoff, PhD
 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ