Học Hỏi Mối Quan Hệ Trợ Giúp

Mối quan hệ trợ giúp là nền tảng cho đứa trẻ “sẵn sàng đi học.” Những người chăm sóc thân thiện và ân cần giúp cho đứa trẻ học cách tin tưởng người khác. Khi đứa trẻ tin tưởng người khác, các em bắt đầu có được sự tự tin để khám phá về thế giới của mình. Do đó, điều này giúp gia tăng cơ hội để các em học hỏi. Sự tương tác tốt với một người lớn ân cần giúp củng cố những liên kết trong não của đứa trẻ.

Mối quan hệ trở nên bền chặt hơn qua sự tương tác hàng ngày, nhất là khi đứa trẻ được chỉ dẫn trò chơi của mình. Việc chơi đùa giúp cho đứa trẻ nhận thức về thế giới. Qua việc chơi đùa, đứa trẻ học được sự kiên trì và hợp tác, tập giải quyết vấn đề và phát triển sự sáng tạo.

Sự tương tác tốt không phải là về đồ chơi, mà là cách sử dụng đồ chơi như thế nào. Có nhiều sản phẩm trên thị trường tuyên bố là giúp cải thiện sự học hỏi hay phát triển của não. Nhưng nghiên cứu khoa học cho thấy rằng những người gần gũi trong đời sống của đứa trẻ mới là những “món đồ chơi” quan trọng nhất.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ