Thăm Dò Ý Kiến Sau Bài Học

Cám ơn quý vị đã hoàn tất Bài học Trực tuyến I-LABS 3.

 

Chúng tôi luôn tìm kiếm các cách thức cải thiện bài học của mình.

Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ giúp hướng dẫn phát triển các bài học hiện tại và sau này.

Câu hỏi 1.

Vui lòng chia sẻ một điều mà quý vị học được. Quý vị sẽ sử dụng kiến thức mới của mình như thế nào?Câu hỏi 2.


Việc chuẩn bị để đi học bắt đầu từ lúc mới chào đời. Những kinh nghiệm về nhận thức và giao tiếp trong thời thơ ấu giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển thời thơ ấu của trẻ em.


Vui lòng đánh giá khái niệm nòng cốt này được trình bày tốt như thế nào trong bài học.

Khái niệm này rõ ràng và dễ hiểu.

Tôi có thể sử dụng thông tin này trong công việc của tôi.

Bài học này củng cố kiến thức của tôi về khái niệm này.Câu hỏi 3.


Trẻ em đặc biệt hòa hợp với những người khác, và học hỏi được nhiều nhất là từ những sự tương tác trực tiếp mặt đối mặt.


Vui lòng đánh giá khái niệm nòng cốt này được trình bày tốt như thế nào trong bài học.

Khái niệm này rõ ràng và dễ hiểu.

Tôi có thể sử dụng thông tin này trong công việc của tôi.

This module strengthened my knowledge of this concept.Câu hỏi 4.


Trẻ em giao tiếp rất tuyệt vời. Sử dụng ánh mắt, chỉ trỏ, giọng nói dành cho trẻ nhỏ, và những hành động bất ngờ có thể thu hút sự chú ý của đứa trẻ đối với môi trường chung quanh và giúp cho việc học.


Vui lòng đánh giá khái niệm nòng cốt này được trình bày tốt như thế nào trong bài học.

Khái niệm này rõ ràng và dễ hiểu.

Tôi có thể sử dụng thông tin này trong công việc của tôi.

Bài học này củng cố kiến thức của tôi về khái niệm này.Câu hỏi 5.


Vai trò của quý vị là gì? Đánh dấu chọn tất cả nếu thích hợp.Câu hỏi 6.


Nếu quý vị cung cấp các khóa đào tạo, quý vị có quan tâm đến việc lồng ghép các bài học này vào chương trình của mình không? Nếu có, vui lòng miêu tả cách quý vị có thể hoặc đã thực sự lồng ghép các tài liệu này.Câu hỏi 7.


Quý vị làm việc trong lĩnh vực nào bao lâu rồi?Câu hỏi 8.


Trình độ học vấn cao nhất mà quý vị đã hoàn tất là gì?Câu hỏi 9.


Nếu quý vị sẵn sàng tham gia vào chương trình thăm dò ý kiến theo dõi ngắn, vui lòng cung cấp email của quý vị dưới đây.Câu hỏi 10.


Quý vị có bất kỳ ý kiến nào khác không? Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện bài học này và các bài học sau này. 

Vui lòng nhập chính xác mã trên như được hiển thị, sau đó nhấp vào “Nộp.”


Cảm ơn rất nhiều vì phản hồi của quý vị!

Nếu quý vị muốn nhận bản tin Tiếp cận hàng quý, vui lòng gửi email tới ilabsout@uw.edu. 

 

 

 


 

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ