Định Lượng Môi Trường Học Tập

Bây giờ quý vị đã nắm được những tính chất chính của các tương tác có chất lượng, hãy cùng xem lại các đoạn phim từ phần đầu của chương. Trong trang tiếp theo, hãy xem lại các đoạn phim về người chăm sóc và trẻ em nói các ngôn ngữ khác nhau.

Hãy ghi lại những đặc điểm của sự tương tác chú trọng vào hành động của đứa trẻ cũng như là của người lớn. Nhớ rằng sự tương tác có tính cách tốt không cần phải có tất cả mọi đặc điểm! Hãy xem thử quý vị có nhận thấy điều gì mà lúc nãy quý vị đã không nhận ra không. Những ghi chép của quý vị có thể thể hiện một số sự quan sát và thực hành mà quý vị đã sử dụng. Nhưng chúng cũng có thể mang đến cho quý vị những sự hiểu biết hoặc nhận thức mới.

Quý vị cũng có thể hình dung xem những người ở trong những vai trò khác sẽ chú ý đến điều gì trong những bối cảnh này. Giáo viên quan sát thấy điều gì? Phụ huynh? Người giữ trẻ?

Xem các đoạn video bao nhiêu lần tùy ý để giúp quý vị suy nghĩ về những cách quan sát khác nhau.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ