Gặp Gỡ Maya

Gặp gỡ Maya. Maya mới 18 tháng, nhưng bé đã biết được rất nhiều thứ. Từ tô màu và ăn uống đến chơi với cha mẹ, bé đang học hỏi về thế giới này.

Tất cả những hoạt động và sự tương tác này hình thành những liên kết mới trong não của Maya. Những học hỏi từ thời thơ ấu quyết định sự phát triển của não, kích thích sự phát triển lành mạnh về giao tiếp, tình cảm, ngôn ngữ, và nhận thức.

Điều gì khiến cho những sự tương tác này trở nên quan trọng như vậy đối với việc học hỏi ở thời thơ ấu? Bài học này tìm hiểu một số đặc điểm chính của sự tương tác thời thơ ấu sẽ giúp chuẩn bị cho Maya sẵn sàng để đi học khi em lên năm tuổi.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ