Trẻ Em Học Hỏi Từ Người Khác

Con người chính là yếu tố then chốt cho sự phát triển thời thơ ấu của đứa trẻ. Trẻ em có thể học hỏi bằng cách tự khám phá hoặc quan sát, nhưng không thứ gì có thể thay thế được sự tương tác giữa người với người! Trẻ nhỏ học hỏi nhanh nhất qua sự tương tác mặt đối mặt.

Thí dụ, các nhà nghiên cứu kết luận rằng cách thức tương tác có ảnh hưởng đến việc đứa trẻ 9 tháng học được những âm thanh từ bên ngoài như thế nào. Trẻ nhỏ học những âm thanh từ bên ngoài qua sự tương tác trực tiếp. Nhưng các em không học những âm thanh đó từ việc xem phim. Quý vị có ngạc nhiên vì những kết quả này hay không? Quý vị nghĩ tại sao trẻ em học hỏi từ sự tương tác trực tiếp mà lại không qua phim ảnh?

Có thể là vì sự tương tác mặt đối mặt giúp cho đứa trẻ biết chờ đến phiên để đối thoại. Người lớn có thể đáp lại việc mà đứa trẻ làm hay nói trong thời gian thực tế. Họ có thể nhìn theo hướng mà đứa trẻ nhìn, hay đặt tên cho một đồ vật mới. Nhưng khi đứa trẻ xem phim, người trong phim không thể phản ứng lại hàng động của đứa trẻ hoặc biểu lộ những cử chỉ giao tiếp mà chỉ người thật mới làm được.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ