Trong Sự Tương Tác Có Những Điều Gì?

Những đặc điểm nào của sự tương tác mặt đối mặt giúp cho trẻ nhỏ học hỏi? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải trở thành người quan sát tỉ mỉ những sự tương tác hàng ngày.

Trong trang tiếp theo, có năm đoạn phim ngắn về tương tác giữa người chăm sóc và trẻ em nói các ngôn ngữ khác nhau. Trong mỗi đoạn phim, quý vị sẽ thấy một số đặc điểm của sự tương tác có tính cách tốt.

Khi xem mỗi đoạn phim, quý vị hãy viết ra giấy những điều mà quý vị quan sát thấy. Có những yếu tố nào của môi trường có thể giúp cho sự học hỏi của đứa trẻ không? Có những đặc điểm nào có thể đo lường được, thí dụ như số lần người lớn chỉ vào thứ gì đó không? Còn những đặc điểm chỉ có thể giải thích, thí dụ như sự ấm áp trong giọng nói của người cha hay người mẹ thì sao?

Hãy ghi nhớ những sự tương tác này. Lát nữa trong bài học này chúng ta sẽ xem lại những đoạn phim này.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ