Trẻ Em Học Qua Sự Tương Tác Qua Lại

Một đặc điểm chính nữa của sự tương tác có tính cách tốt là sự tương tác qua lại giữa người lớn và đứa trẻ. Điều này còn gọi là tương tác kịp thời. Trong sự tương tác qua lại, người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ. Thí dụ, nếu đứa trẻ nói bập bẹ với một món đồ chơi, người chăm sóc có thể đáp lại bằng cách gọi tên món đồ chơi đó. Sự đáp ứng kịp thời dạy cho đứa trẻ từ ngữ và giúp hình thành liên kết trong não của đứa trẻ.

Sự tương tác qua lại có thể bằng lời nói, ví dụ như trong đoạn phim giáo viên và học sinh cùng chơi với trái cây giả. Cũng có thể không phải bằng lời nói, thí dụ như trong đoạn phim người mẹ và con gái xếp chồng cao những khối vuông.

Trong trang tiếp theo, hãy xem đoạn phim người mẹ và con trai đang tương tác với nhau khi đọc sách.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ