Trẻ Em Học Từ Cách Nói Dành Cho Trẻ Nhỏ

Cách chúng ta nói chuyện với trẻ sơ sinh rất quan trọng đối với khả năng đang phát triển về ngôn ngữ của đứa trẻ. Khi quý vị nói chuyện với trẻ nhỏ, có thể quý vị sử dụng một cách nói đặc biệt, gọi là cách nói dành cho trẻ nhỏ, hay “cách nói của cha mẹ.” Cách nói của cha mẹ khác với cách chúng ta nói chuyện với người lớn.

Quý vị thấy những điểm nào khác nhau giữa hai câu nói ở trên? Có thể quý vị thấy rằng khi người lớn nói chuyện với trẻ em họ nói chậm hơn. Anh ấy cũng dùng những ngữ điệu tương phản với nhau nhiều hơn, và nhấn mạnh những nguyên âm trong câu nói.

Trẻ nhỏ thường thích nghe cách nói của cha mẹ hơn là cách của người lớn nói chuyện với nhau. Cũng có bằng chứng nghiên cứu cho thấy việc được nghe cách nói của cha mẹ có liên quan đến việc học ngôn ngữ. Những trẻ em nào được nghe cách nói của cha mẹ nhiều hơn thường hay nói bập bẹ nhiều hơn, và các em học những chữ mới nhanh hơn. Những trẻ em nào 12 tháng được nghe cách nói của cha mẹ nhiều hơn thì đến lúc 24 tháng sẽ có vốn từ vựng nhiều hơn.

 • Bắt chước
  quan sát và sau đó làm lại, hay làm giống, một hành động nào đó
  Cách nói dành cho trẻ nhỏ
  giọng nói và cách nói đặc biệt dùng để nói chuyện với trẻ em nhỏ. Còn gọi là cách nói của cha mẹ dành cho em bé
  Sự nâng đỡ
  sự giúp đỡ mà người chăm sóc dành cho đứa trẻ để giúp em đạt được nhiều hơn kết quả mà em có thể tự mình đạt được
  Sự tương tác qua lại hoặc ngẫu nhiên
  những sự trao đổi khi người chăm sóc phản ứng kịp thời với hành động của đứa trẻ