Thăm Dò Ý Kiến Sau Bài Học

Cám ơn quý vị đã hoàn tất Bài học Trực tuyến I-LABS 2.

 

Chúng tôi luôn tìm kiếm các cách thức cải thiện bài học của mình.

Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ giúp hướng dẫn phát triển các bài học hiện tại và sau này.

Câu hỏi 1.


Vui lòng chia sẻ một điều mà quý vị học được. Quý vị sẽ sử dụng kiến thức mới của mình như thế nào?Câu hỏi 2.


Não bộ được hình thành. Một số lượng rất lớn sự phát triển của não được hình thành trong năm năm đầu đời.


Vui lòng đánh giá khái niệm nòng cốt này được trình bày tốt như thế nào trong bài học.

Khái niệm này rõ ràng và dễ hiểu.

Tôi có thể sử dụng thông tin này trong công việc của tôi.

Bài học này củng cố kiến thức của tôi về khái niệm này.Câu hỏi 3.


Những kinh nghiệm trong thời thơ ấu của đứa trẻ sẽ hình thành cách phát triển tự nhiên của não


Vui lòng đánh giá khái niệm nòng cốt này được trình bày tốt như thế nào trong bài học.

Khái niệm này rõ ràng và dễ hiểu.

Tôi có thể sử dụng thông tin này trong công việc của tôi.

This module strengthened my knowledge of this concept.Câu hỏi 4.


Sự vững chắc của những liên kết hình thành trong não của đứa trẻ lệ thuộc vào một mức độ nào đó, tần suất kinh nghiệm mà đứa trẻ có được trong đời sống.


Vui lòng đánh giá khái niệm nòng cốt này được trình bày tốt như thế nào trong bài học.

Khái niệm này rõ ràng và dễ hiểu.

Tôi có thể sử dụng thông tin này trong công việc của tôi.

Bài học này củng cố kiến thức của tôi về khái niệm này.Câu hỏi 5.


Vai trò của quý vị là gì? Đánh dấu chọn tất cả nếu thích hợp.Câu hỏi 6.


Nếu quý vị cung cấp các khóa đào tạo, quý vị có quan tâm đến việc lồng ghép các bài học này vào chương trình của mình không? Nếu có, vui lòng miêu tả cách quý vị có thể hoặc đã thực sự lồng ghép các tài liệu này.Câu hỏi 7.


Quý vị làm việc trong lĩnh vực nào bao lâu rồi?Câu hỏi 8.


Trình độ học vấn cao nhất mà quý vị đã hoàn tất là gì?Câu hỏi 9.


Nếu quý vị sẵn sàng tham gia vào chương trình thăm dò ý kiến theo dõi ngắn, vui lòng cung cấp email của quý vị dưới đây.Câu hỏi 10.


Quý vị có bất kỳ ý kiến nào khác không? Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện bài học này và các bài học sau này. 

Vui lòng nhập chính xác mã trên như được hiển thị, sau đó nhấp vào “Nộp.”


Cảm ơn rất nhiều vì phản hồi của quý vị!

Nếu quý vị muốn nhận bản tin Tiếp cận hàng quý, vui lòng gửi email tới ilabsout@uw.edu. 

 

 

 


 

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh