Rừng Liên Kết Não

Từ khi chúng ta còn ở trong bụng mẹ, hàng tỷ tế bào thần kinh được sinh ra bên trong não đang phát triển. Khi những đứa trẻ chào đời, các em đã có hầu hết số tế bào thần kinh mà các em sẽ cần đến trong suốt cuộc đời mình. Việc học hỏi xẩy ra khi những liên kết giữa các tế bào thần kinh được hình thành. Bởi vì những đứa trẻ sơ sinh có quá nhiều điều cần phải học, nên khi các em ra đời thì chưa có sẵn tất cả những liên kết. Một số liên kết đã có sẵn, nhưng vẫn còn cần phải tạo nên nhiều liên kết khác. 

Quý vị có thể nghĩ về quá trình này tương đối giống như việc trồng rừng. Một khu rừng mới trồng thì toàn là những cây con, nhưng những cây con này chưa mọc cành, đâm nhánh đầy đủ. Khi khu rừng lớn lên, các cành và nhánh cây mọc ra, tạo nên một khu rừng rậm rạp. Trong não, điều tương tự cũng xẩy ra. Có hàng tỷ tế bào thần kinh trong não của đứa trẻ sơ sinh, nhưng những tế bào thần kinh này vẫn chưa hình thành tất cả những liên kết. Khi đứa trẻ lớn lên và học hỏi, một hệ thống liên kết dày đặc mới được hình thành trong não.

  • Cắt tỉa
    tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
    Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
    kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
    Khoảng thời gian nhạy cảm
    một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
    Khớp thần kinh
    điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
    Sọi nhánh thần kinh
    các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
    Sợi trục
    sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
    Tế bào thần kinh
    những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
    Thân tế bào
    trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh