Suggested citation:

Institute for Learning & Brain Sciences. (2017). Bài 2: Tại sao 2000 Ngày Đầu Đời Lại Quan Trọng: Tìm Hiểu Bên Trong Não Bộ [bài học trong mạng]. University of Washington. https://doi.org/10.6069/XGG18P6H