Suggested citation:

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Học Tập & Não Bộ (nhà sản xuất). (2017) Bài 2: Tại sao 2000 Ngày Đầu Đời Lại Quan Trọng: Tìm Hiểu Bên Trong Não Bộ [bài học trong mạng].