Tế Bào Thần Kinh Là Những Cơ Quan Truyền Thông Tin

Não được tạo nên bởi hàng tỷ tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh là những cơ quan truyền thông tin. Chúng có tính năng đặc biệt cho phép chúng gởi đi những tín hiệu ở tốc độ cao và hiệu quả. Tín hiệu thần kinh chi phối tất cả mọi việc chúng ta làm, từ cử động cánh tay, đến sự phản ứng xúc cảm của chúng ta. Những tín hiệu này thực ra là xung điện yếu. Qua những xung tín hiệu này, tế bào thần kinh trong cơ thể và não của chúng ta liên lạc với nhau.  

Các sợi nhánh (dendrite) tạo nên một mạng lưới sợi mở rộng dày đặc. Những cấu trúc rẽ nhánh này là sợi thu nhận, tiếp nhận thông tin từ những tế bào thần kinh khác. Những xung điện yếu chuyển tải thông tin này đi qua các sợi nhánh để đến thân tế bào thần kinh.

Thân tế bào thần kinh (cell body) là nơi thu thập tất cả những tín hiệu được gởi đến. Thân tế bào thần kinh xử lý những tín hiệu này, tính toán các con số. Nếu những tín hiệu thu được đủ mạnh, tế bào thần kinh sẽ gởi đi một tín hiệu của riêng mình.

Tín hiệu này, được gởi đi dưới hình thức xung điện, truyền qua sợi trục (axon), hay sợi truyền phát của tế bào thần kinh. Khi tín hiệu truyền đến cuối sợi trục, nó được truyền qua cho một tế bào thần kinh khác. 

Những chỗ nối kết giữa các tế bào thần kinh là khớp thần kinh (synapses). Quý vị có thể nghĩ về những chỗ nối kết này giống như là những cổng thông tin tí hon. Những tín hiệu hóa học siêu nhỏ bay qua khoảng trống giữa các tế bào thần kinh. Vượt qua khoảng trống nhỏ xíu này, những tín hiệu đó mang theo những xung thông tin từ tế bào thần kinh này qua tế bào thần kinh khác.  

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh