Tạo Ra Một Bộ Não Biết Phối Hợp

Chỉ 6 tháng sau đó, vùng nghe và vùng nói trong não của đứa trẻ đã hoạt động cùng một lúc. Đây chính là lúc đứa trẻ bắt đầu bập bẹ tập nói. Nhưng thật ra những đứa trẻ này không nói bập bẹ khi em ngồi trong máy MEG. Các em chỉ im lặng nghe tiếng nói mà thôi. Giống như thể là não của đứa trẻ đang luyện tập, cố gắng tìm ra làm cách nào để tạo ra tất cả những âm thanh mà đứa trẻ nghe thấy hàng ngày. Kiểu hoạt động não này gợi ý rằng phần nói và phần nghe trong não của đứa trẻ đang bắt đầu hoạt động cùng với nhau. Trong sáu tháng qua, những liên kết giữa hai vùng não này đã phát triển. Những liên kết đã được củng cố khi đứa trẻ nghe thấy tiếng nói.

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh