Não Loại Bỏ Những Liên Kết Không Sử Dụng

Bởi vì trẻ em có quá nhiều điều cần phải học trong vài năm đầu đời, nên những liên kết hình thành rất nhanh chóng giữa các tế bào thần kinh. Thực ra não của trẻ nhỏ tạo ra quá nhiều liên kết. Số lượng khớp thần kinh trong não của con người đạt đến mức lớn nhất là vào khoảng 5 tuổi. Nhưng khi não của chúng ta phát triển và trở nên trưởng thành hơn, những liên kết giữa các tế bào thần kinh không hình thành nhanh như vậy nữa.

Thực tế là, sau khoảng thời gian phát triển nhanh chóng trong 5 năm đầu, các khớp thần kinh bắt đầu bị xóa bớt. Quá trình này gọi là cắt tỉa. Đến khi chúng ta trưởng thành, não của chúng ta có số lượng liên kết bằng khoảng một nửa so với lúc 5 tuổi. Cắt tỉa các liên kết thần kinh trong não của chúng ta là một phần thiết yếu của sự phát triển não bộ. Bằng cách bỏ bớt những liên kết chúng ta không cần đến, não của chúng ta có thể hoạt động hiệu quả hơn. Việc cắt tỉa liên kết khớp thần kinh giúp chúng ta trở thành những chuyên gia trong đời sống của riêng chúng ta.

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh