Tạo Dựng Bộ Não Linh Hoạt

Và điều tốt chính là chúng ta không được sinh ra với tất cả những liên kết đó đã có sẵn. Mỗi người chúng ta cần phải tự mình tạo dựng nên não của mình, với những khả năng và năng lực cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng trong suốt cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta cần phải học nói tiếng mẹ đẻ của mình, tạo dựng những khả năng đặc biệt từ chơi bóng rổ đến soạn nhạc. 

Mỗi khi chúng ta học một điều gì mới, chúng ta củng cố, định hình, hay hình thành những liên kết mới giữa các tế bào thần kinh trong não của chúng ta. Não của chúng ta có thể thay đổi những liên kết giữa các tế bào thần kinh trong suốt cuộc đời của chúng ta. Một số khớp thần kinh được tăng cường, trong khi những liên kết không được sử dụng đôi khi bị nhỏ lại hoặc bị xóa mất. Bằng cách này, não của chúng ta liên tục thích nghi – chúng rất linh hoạt trong môi trường luôn luôn thay đổi của chúng ta.

Quý vị càng sử dụng nhiều một số liên kết nào đó trong não của quý vị, thì những liên kết đó càng mạnh lên. Thí dụ, quý vị luyện tập nói một ngoại ngữ nào đó càng nhiều, thì việc đó càng trở nên dễ dàng hơn. Trong não của quý vị, những mạng lưới liên kết mới liên tục được hình thành và phát triển mạnh hơn.

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh