Sinh Trưởng + Kinh Nghiệm Tạo Dựng Nên Não

Trong thời thơ ấu, chúng ta tạo dựng nên não của mình. Dự án xây cất khổng lồ này là kết quả của cả sự sinh trưởng và những kinh nghiệm của chúng ta. Những quá trình sinh trưởng mạnh mẽ tạo ra nền móng, nguyên liệu thô và kế hoạch xây cất căn bản. Nhưng chính những kinh nghiệm của chúng ta định hình nên chúng ta là ai.  

Sự phát triển sinh học của chúng ta tạo ra tế bào thần kinh, cơ chế để liên kết chúng, và xác định cấu trúc của não. Não của chúng ta có vẻ rất giống nhau nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Thế nhưng, ở cấp hiển vi, những kinh nghiệm của chúng ta tác động đến việc não của chúng ta được nối kết như thế nào. Những kinh nghiệm của chúng ta hướng dẫn những liên kết thần kinh nào được hình thành, trở nên hiệu quả hơn, và những liên kết nào sẽ bị xóa bỏ. Kinh nghiệm xẩy ra càng thường xuyên – cho dù đó là kinh nghiệm tốt hay xấu – thì những liên kết tương ứng sẽ càng phát triển mạnh hơn. Sự nhận biết bằng giác quan và sự tương tác với người khác góp phần hình thành nên bản đồ liên kết thần kinh.

Những yếu tố sinh học hướng dẫn tốc độ và mức độ những kinh nghiệm được xử lý như thế nào cho mỗi một đứa trẻ. Nhưng những kinh nghiệm của chúng ta có thể ấn định những yếu tố sinh học bộc lộ ra như thế nào. Sự kết hợp giữa sinh học và kinh nghiệm này đóng góp vào tất cả mọi mặt trong sự phát triển của đứa trẻ. 

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh