Lời cảm ơn

Tại sao 2000 Ngày Đầu Đời Lại Quan Trọng: Tìm Hiểu Bên Trong Não Bộ

Contributors

 • Amelia Bachleda, PhD
 • Jane Hu, PhD
 • Lindsay Klarman, MNPL, NIC-A
 • Gina Lebedeva, PhD, SLP-CF
 • Hannah Lidman, MPA
 • Sarah Roseberry Lytle, PhD
 • Lilian Shafer
 • Elizabeth Zack, PhD
 • Patricia K. Kuhl, PhD
 • Andrew N. Meltzoff, PhD
 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh