Tế Bào Thần Kinh Hoạt Động Trong Mạng Lưới

Tế bào thần kinh không bao giờ hoạt động một mình. Và chúng không chỉ nối kết với một tế bào thần kinh khác thành một xâu chuỗi. Thay vì vậy mỗi tế bào thần kinh là một đơn vị trong một mạng lưới liên kết phức tạp. Các nhà khoa học ước tính rằng chỉ một tế bào thần kinh có thể liên kết với 8,000 tế bào thần kinh khác. Và hoạt động của một tế bào thần kinh tác động đến nhiều tế bào khác. Não của người lớn có khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh. Nếu mỗi tế bào thần kinh trong số 86 tỷ tế bào đó có 8,000 liên kết, thì sự phức tạp của hệ thống này nhanh chóng trở nên khó lòng nắm bắt được. Các tế bào thần kinh trong não tạo nên mạng lưới phức tạp nhất đã được biết đến trong vũ trụ.

Và mỗi chúng ta đều có một mạng lưới như vậy! Hàng ngàn tỷ liên kết này trong não của chúng ta chính là thứ giúp cho chúng ta học hỏi và thích nghi trong suốt cuộc đời của chúng ta.

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh