Tạo Ra Một Bộ Não Biết Phối Hợp

Lúc 12 tháng, nhiều đứa trẻ bắt đầu nói được những chữ đầu tiên. Đến tuổi này, hoạt động đồng bộ trong cả hai vùng nói và nghe của não càng trở nên mạnh hơn. Hoạt động phối hợp này trong não là kết quả của cả sinh học và kinh nghiệm. Khi những đứa trẻ nghe thấy tiếng nói ngày càng nhiều hơn, những liên kết, và mức độ của sự phối hợp giữa những vùng não này phát triển hơn. Những kinh nghiệm sớm về ngôn ngữ đặc biệt quan trọng đối với trẻ thơ. Não của đứa trẻ đã bắt đầu liên kết và phối hợp những vùng não này từ lâu trước khi em nói ra tiếng nói đầu tiên.

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh