Não Phát Triển Trong 5 Năm Đầu Đời

Tất cả những sự học hỏi này đi kèm với sự phát triển nhanh chóng của não. Khi mới chào đời, não của một đứa trẻ chỉ bằng khoảng một phần tư thể tích não của người lớn. Phần còn lại trong thân thể bé nhỏ của đứa trẻ sơ sinh còn nhỏ bé hơn một phần tư kích thước lúc trưởng thành rất nhiều. Nếu tất cả mọi thứ đều bằng một phần tư kích thước của người lớn, thì đứa trẻ sơ sinh trung bình ở Bắc Mỹ sẽ nặng khoảng 40 pounds! Sau đó não của đứa trẻ tiếp tục phát triển, và phát triển rất nhanh. Đến 3 tuổi, não của đứa trẻ đã lớn hơn 80 phần trăm kích thước não của người lớn. Đến 5 tuổi, não của đứa trẻ phát triển bằng khoảng 90 phần trăm kích thước não của người lớn. Nếu thân thể của chúng ta cũng phát triển với tốc độ tương tự, thì đến 5 tuổi người Mỹ trung bình sẽ cao hơn 5 feet. Kích thước não lớn của trẻ em chính là lý do tại sao đầu của các em quá lớn so với thân mình. Theo thời gian, phần còn lại của thân thể từ từ phát triển và bắt kịp kích thước của não và cái đầu.

Bên trong não, và mở rộng ra khắp thân thể là một mạng lưới tế bào gọi là tế bào thần kinh (neuron). Tế bào thần kinh là thứ cấu thành não. Hoạt động cùng với nhau, chúng tạo nên một mạng lưới truyền tín hiệu phức tạp. Quý vị có thể nghĩ về não của quý vị và tất cả những tế bào thần kinh giống như là đội truyền thông của cơ thể quý vị.

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh