Tạo Ra Một Bộ Não Biết Phối Hợp

Bằng cách dùng máy MEG, chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi như: Hoạt động não của trẻ sơ sinh thay đổi như thế nào, khi các em học được điều gì mới, thí dụ như ngôn ngữ? Nhờ có máy MEG, chúng ta đã bắt đầu hình dung ra được những phần khác nhau trong não bắt đầu hoạt động cùng với nhau như thế nào.

Trong thí dụ này chúng ta sẽ xem xét hai vùng trong não rất quan trọng đối với tiếng nói bắt đầu hoạt động cùng với nhau như thế nào. Những trẻ em sơ sinh, 6 tháng và 12 tháng được cho nghe những tiếng nói trong lúc các em ngồi trong máy MEG. Máy MEG đo hoạt động trong vùng não quan trọng đối với việc ‘nhận thức tiếng nói’ hay là nghe. Hoạt động trong vùng ‘phát âm’, hay là vùng nói cũng được đo.

Những hình ảnh này cho thấy phần bên trái của não. Các vùng màu hồng và màu vàng là những vùng não hoạt động. Đầu tiên, hãy xem hình bên trái. Quý vị có thể thấy rằng những vùng trong não của trẻ sơ sinh hoạt động khi nghe thấy tiếng nói. Bây giờ hãy xem hình kế tiếp bên phải. Ngược lại, vùng “nói” trong não không hoạt động nhiều. Ở lứa tuổi rất nhỏ này, hai vùng này trong não của trẻ sơ sinh vẫn chưa phối hợp với nhau khi đứa trẻ nghe thấy tiếng nói. 

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh