Một Bộ Não Mạnh Mẽ

Quý vị có thể nghĩ về quá trình cắt tỉa này gần giống như khi chăm sóc một bụi hoa hồng. Trong quá trình phát triển, có những khoảng thời gian cây mọc rất nhanh. Những liên kết trong não đang “phát triển mạnh,” tương tự như hoa hồng vào mùa hè. Sau giai đoạn phát triển mạnh đó là một khoảng thời gian dành cho việc cắt tỉa. Những liên kết dư thừa trong não mà chúng ta không cần đến được cắt bỏ, giống như tỉa những cành hoa hồng. Những liên kết dư thừa này thực ra làm cản trở hoạt động của não. Kết quả của giai đoạn phát triển mạnh và cắt tỉa là não bộ – hay một bụi hoa hồng – khỏe mạnh và tươi tốt. Trong quá trình phát triển, có nhiều giai đoạn phát triển mạnh và cắt tỉa như vậy. Những đợt phát triển mạnh này xẩy ra vào những lúc khác nhau ở những vùng khác nhau trong não. Các nhà khoa học cho rằng những đợt phát triển mạnh và cắt tỉa này tương ứng với những giai đoạn nhạy cảm trong não. Những giai đoạn nhạy cảm là lúc não của chúng ta đặc biệt nhạy cảm với những kinh nghiệm mới, và sẵn sàng học hỏi. 

 • Cắt tỉa
  tiến trình loại bỏ những khớp thần kinh dư thừa
  Chụp hình não bằng từ trường (MEG)
  kỹ thuật chụp hình não không gây ra vết thương dùng để xác định những vùng nào trong não đang hoạt động
  Khoảng thời gian nhạy cảm
  một thời gian phát triển khi não đặc biệt sẵn sàng để học khả năng mới
  Khớp thần kinh
  điểm liên kết giữa các tế bào thần kinh
  Sọi nhánh thần kinh
  các sợi thu nhận tín hiệu của tế bào thần kinh
  Sợi trục
  sợi truyền phát tín hiệu của tế bào thần kinh
  Tế bào thần kinh
  những tế bào ở trong não và khắp thân thể chuyên về truyền và nhận các thông điệp
  Thân tế bào
  trung tâm điều khiển của tế bào thần kinh