Lãnh Đạo I-LABS

I-LABS được quản trị bởi hai Tiến Sĩ Patricia Kuhl và Tiến Sĩ Andrew Meltzoff.

Tiến Sĩ Kuhl là chuyên gia về ngôn ngữ trẻ thơ và sự phát triển của não. Nghiên cứu của bà cho thấy những kinh nghiệm đầu đời của đứa trẻ về ngôn ngữ làm cho não của các em thay đổi như thế nào. Công trình nghiên cứu này đã được ứng dụng rất nhiều cho lãnh vực phát triển trẻ em, giáo dục, và khoa học thần kinh.

Tiến Sĩ Meltzoff là chuyên gia nổi tiếng thế giới về sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nghiên cứu của ông về sự bắt chước của trẻ sơ sinh đã làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự phát triển nhận thức, giao tiếp, và não bộ. Nghiên cứu này đã giúp hoạch định chính sách và nguyên tắc.