Học Hỏi Sớm Giống Như Một Sự Đầu Tư

Nghiên cứu của I-LABS cho thấy rằng năm năm đầu đời có tác động lâu dài đến việc trẻ em đạt được thành công như thế nào ở trường học và trong đời sống. Đồng thời, chúng ta biết rằng phần lớn “khoảng cách về thành quả” khi trẻ em đi học là do khoảng cách trong sự chuẩn bị. Khoảng cách này xẩy ra trong 2,000 ngày đầu tiên của đứa trẻ trước khi đến trường học. Qua nghiên cứu và giáo dục chúng tôi hy vọng sẽ giảm bớt được khoảng cách đó. Mục đích của chúng tôi là góp phần vào phong trào đang phát triển hầu giúp cho tất cả mọi trẻ em đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình.

Để đạt được mục đích đó, chúng tôi cam kết chia sẻ những nghiên cứu mới nhất về sự học tập của trẻ thơ với những người chăm sóc, nhà giáo, và nhà hoạch định chính sách. Nghiên cứu có thể giúp các nhà lãnh đạo đưa ra những chính sách hợp lý để trợ giúp cho việc chăm sóc và giáo dục có phẩm chất cao dành cho trẻ em. Nó có thể giúp làm phong phú thêm cách thức phụ huynh và những người chăm sóc tương tác với trẻ em. Nghiên cứu còn có thể cung cấp thông tin cho những nguyên tắc về chăm sóc trẻ em, đưa đến sự cải thiện môi trường học tập của trẻ thơ. Bằng cách cải thiện môi trường học tập của trẻ thơ chúng tôi hy vọng sẽ giảm bớt được những yếu tố rủi ro cho trẻ thơ. Ngược lại, điều này có thể giúp giảm bớt những khó khăn hoặc sự chậm trễ về sau. 

Trong những bài học này, chúng tôi nhắm đến việc cung cấp thông tin nghiên cứu và thực tế về sự học hỏi của trẻ thơ cho tất cả mọi người. Chúng tôi hy vọng những bài học này giúp quý vị biết phải làm thế nào để trợ giúp và tương tác với trẻ nhỏ.