Tusmada Casharka

Waxaanu ugu talogalnay cashar kasta inay ku daraan xaalado ‘nolosha dhabta ah’. Waxaanu sharxi doonaa daraasadaha cilmibaadhis iyo caddaynta ay bixinayaan. Waxaanu ka hadli doonaa tusaalayaal leh fiidiyow iyo muuqaallo, iyo anagoo waydiinayna isticmaalayaasha inay ka fikiraan dhacdo.

Sidoo kale waxaanu hagi aragtida isticmaalaha ee tusmada. Waxaanu waydiin doonaa isticmaalayaasha inay ka fikiraan sida tusmadu ula xidhiidho waayo-aragnimadooda. Waxaanu waydiin doonaa su’aalaha sida, “Waligaa ma la kulantay habdhaqankan? Maxaad u malaynaysaa micnihiisa?”

Haddii isticmaalayaashu doonaan inay gudaha u sii galaan, cashar kasta wuxuu leeyahay hage wada-hadal oo la socda. Hagayaashu waxay u noqon karaan qalab isticmaalayaasha ama kooxaha. Hage kasta oo wada-hadal wuxuu soojeedinayaa meelo la joogsanayo si aragti loo dhiibto, oo su’aalana la isku waydiiyo.

Waxaanu ugu talogalnay dhammaan casharrada taxanahan inay madaxbannaanaadaan. Laakiin casharrada labaad iyo saddexaad ayaa sameeya salka aqoonta mucdeeda. Waxaanu kuu soojeedinayaa inaad daawato casharradaas marka dambe si aad u dhisto aqoontaada una siiso jawi casharrada kale. Casharrada qaar waxay sidoo kale waxay leeyihiin nidaam dabiici ah kaasi oo faa’ido yeelan kara. Tusaale ahaan, labada cashar ee kobocinta luuqaddu waxay uga hadlaan koboca luuqadda qaab kala-dambeeya. Waxa faa’ido yeelan kara barashada sida carruurtu u helaan codadka luuqadda sannadka koowaad ee noloshooda kahor intayna baran sida loo helo erayada markay socod-baradka yihiin.

Waxaan rajaynaynaa in macluumaadkan ka caawin doono isticmaalayaasha dabbakhaadahooga u gaarka ah. In kastoo casharradan ay u yihiin qalab isticmaalayaasha, cashar kastaa kaliya wuxuu ka siinayaa sawir cilmibaadhista mawduuc gaar ah. Dhigista dhammaan cilmibaadhista cilmiyeed ee mawduuc kastaa waxay qaadan saacado! Waxaanu kugu boorinaynaa inaad hubiso tixraacyada iyo khayraadka dhammaadka cashar kasta si aad sahan dheeraad ah ugu samayso mawduuca.