Suggested citation:

Institute for Learning & Brain Sciences (soosaare). (2017) Casharka 2: Waa Maxay Sababta 2000 ee Maalmood ee u Horreeya Macne u Samaynayaan: Fiirin Gudaha Maskaxda [cashar onlayn ah].