Suggested citation:

Institute for Learning & Brain Sciences. (2017). Casharka 2: Waa Maxay Sababta 2000 ee Maalmood ee ugu Horreeya ay muhiim u tahay: Fiirin Gudaha Maskaxda [cashar onlayn ah]. University of Washington. https://doi.org/10.6069/J8KQHDNS