Hướng dẫn thảo luận

Nhiều tổ chức và người đào tạo sử dụng các mô-đun trong môi trường nhóm. Các hướng dẫn này cung cấp những gợi ý trò chuyện và đề xuất sự suy ngẫm nhằm tăng cường phát triển chuyên môn.

Tiếng Việt