Hagaha Wada-hadalka

Hay’ado iyo tababarayaal badan ayaa qaybaha barashada u isticmaalo qaab koox ahaan ah. Tilmaamahan waxay bixiyaan dhiiragelin dhanka wadasheekaysiga iyo fikiro la soo jeediyay si sare loogu qaado horumar xirfadeed.