Qaybaha Barashada

Qaybahan bilaashka ah waxay si qoto-dheer uga hadlayaan cilmiga koritaanka caruurta. Ka baar dhanka bilowga ama dooro qayb ku xiiso gelisa kadibna bilow!