Buugyareyaasha

Baar qaybo degdeg ah oo ka mid ah sayniska iyo talooyinka si aad iskugu daydo marka aad guriga joogto. U isticmaal buugaagtan si aad u hesho faa’iidada ugu wanaagsan ee is dhexgalka aad maalin kasta la sameyneyso caruurta.